Kompletny sprzęt kalibracyjny

Beschreibung.

Kalibracja to regularne sprawdzanie precyzji i niezawodności narzędzi dynamometrycznych. Jest to konieczne, ponieważ narzędzia dynamometryczne są precyzyjnymi przyrządami, które są często stosowane w obszarach istotnych dla bezpieczeństwa. Aby móc zapewnić wiarygodne wartości pomiarowe w długim okresie czasu, należy w regularnych odstępach czasu przeprowadzać i dokumentować kontrolę i kalibrację. Urządzenie do kalibracji składa się z kilku elementów.