Kodeks postępowania

Drodzy Współpracownicy, Drogie Współpracowniczki,

STAHLWILLE może pochwalić się długą historią przedsiębiorczości. Jako grupa firm jesteśmy w stanie dostarczać produkty, które na nowo definiują standardy w zakresie wydajności, precyzji i innowacji. Nasi partnerzy doceniają naszą kreatywność, niezawodność i bliskość do klienta. Nasi pracownicy wiedzą, że mogą polegać na STAHLWILLE jako pracodawcy.

Osiągnęliśmy to wszystko, ponieważ każda firma w naszej Grupie – STAHLWILLE, VBW, ALARM, SWM i JETCO – zgodnie z najlepszą tradycją firmy rodzinnej, nie tylko ma na uwadze zysk, ale zawsze opiera się na solidnych podstawach: nasze wartości korporacyjne są wewnętrznym źródłem siły, która pozwala nam iść naprzód z odwagą i determinacją oraz dokonywać przełomów.

Opracowaliśmy niniejszy Kodeks postępowania, abyśmy mogli działać zgodnie z naszymi wartościami korporacyjnymi w ramach Grupy STAHLWILLE i wiedzieli, co jest ważne w naszych codziennych kontaktach i codziennej pracy. Opisuje on – na podstawie ośmiu zasad – to, co uważamy za etycznie i prawnie właściwe postępowanie. To podstawa naszego sukcesu.

Prosimy poświęcić kilka minut na zapoznanie się z naszym Kodeksem postępowania i zastanowienie się nad poszczególnymi punktami w nim poruszonymi. Następnie proszę używać go jako indywidualnych wytycznych lub instrukcji w codziennej pracy. W przypadku pytań o treść bezpośredni przełożony lub zarząd chętnie odpowiedzą.

Vera Bökenbrink

  Animowani ludzie tworzą kształt strzałki

  Razem. Dla siebie nawzajem. Nasze wartości.

  1. Identyfikujemy się z naszą firmą.
  Jesteśmy dumni z naszego przedsiębiorstwa – jego produktów, orientacji na klienta, innowacyjności, a przede wszystkim z pracowników. Identyfikujemy się ze STAHLWILLE i z codzienną pracą naszych kolegów. Dlatego z należytą starannością traktujemy nasze siedziby i mienie firmy oraz zachowujemy poufność w sprawach biznesowych. Bierzemy odpowiedzialność za firmę, ponieważ każda podejmowana przez nas decyzja wpływa na jej kierunek i sposób, w jaki jest postrzegana – zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, jako całość lub w szczegółach. Wszystkie nasze decyzje są zgodne z naszymi wartościami i Kodeksem postępowania.
  2. Jesteśmy uczciwi.
  Jesteśmy uczciwi i szczerzy. Zawsze działamy uczciwie i w sposób moralnie wzorowy. Jako pracownicy STAHLWILLE przestrzegamy wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji, prawa konkurencji i prawa antymonopolowego. Potępiamy wszelkie formy przekupstwa i korupcji. Nie oferujemy ani nie oczekujemy preferencyjnego traktowania. Nie pozwolimy, aby tego typu oferty miały wpływ na nasze decyzje. Zamiast tego dążymy do maksymalnej przejrzystości i uczciwości w naszych interakcjach z innymi oraz w wolnej konkurencji. Tego samego oczekujemy od naszych partnerów biznesowych i konkurentów.
  3. Szanujemy godność innych.
  Docenianie i szacunek charakteryzują nasze relacje z innymi – niezależnie od tego, jaką funkcję pełnią i czy są współpracownikami, partnerami, klientami czy dostawcami. Dostrzegamy i akceptujemy każdego człowieka takim, jakim jest, oraz chronimy jego godność i integralność fizyczną w miejscu pracy. Jesteśmy przyjaźni i pomocni, bez obciążeń, ukrytych motywów czy kalkulacji i zawsze komunikujemy się na partnerskich i równych warunkach. Nie tolerujemy nękania ani dyskryminacji w miejscu pracy.
  4. Dążymy do najwyższych standardów jakości i możliwości procesowych.
  Jakość i bezpieczeństwo naszych procesów i produktów jest naszym najwyższym priorytetem. W miarę możliwości staramy się przekraczać standardy branżowe. Każdy z nas jest odpowiedzialny za dostarczanie pożądanych rozwiązań naszym klientom w oczekiwanej jakości i na czas. Ponieważ osiągnięcie najwyższego standardu jakości jest niemożliwe bez doskonałych produktów wstępnych i logistyki, monitorujemy i kontrolujemy cały proces tworzenia wartości i wybieramy naszych dostawców zgodnie z surowymi kryteriami.
  5. Jesteśmy jednocześnie klientami i dostawcami.
  Klienci znajdują się nie tylko poza firmą. Każdy z nas jest zarówno wewnętrznym klientem, jak i wewnętrznym dostawcą, ponieważ postrzegamy siebie również jako osoby rozwiązujące problemy i partnerów procesowych dla naszych współpracowników. W STAHLWILLE nie ma miejsca na mentalność silosową i monopol wiedzy, ponieważ możemy odnieść sukces i osiągnąć nasze cele tylko wtedy, gdy pracujemy razem. Praktykujemy otwartą, opartą na zaufaniu współpracę między działami i zawsze pracujemy jako jedność.
  6. Rozumiemy, że innowacja to proces.
  Aby powstało coś nowego, potrzebne jest środowisko napędzane duchem innowacji, które pozostawia miejsce na wizje i pomysły. Dlatego postrzegamy innowacje jako proces, a nie jako cel sam w sobie lub technologię. Jesteśmy kreatywni i otwarci w sposobie myślenia i działania. Cenimy kreatywne spojrzenie na świat i nieszablonowe myślenie. Jesteśmy pewni siebie, jeśli chodzi o myślenie i podejmowanie decyzji o pójściu w innym kierunku.
  7. Błędy to możliwości.
  Zapobieganie usterkom ma dla nas ogromne znaczenie, ale wszyscy zdajemy sobie sprawę, że błędy mogą się zdarzyć. Z tego powodu uważamy, że każdy błąd jest wskaźnikiem obszaru, w którym możemy się poprawić, w którym możemy się uczyć, aby ten sam błąd nigdy więcej się nie powtórzył. Aby było to możliwe, zachęcamy do nieustraszonej i zorientowanej na zespół kultury korporacyjnej, która dopuszcza krytykę i otwarcie odnosi się do błędów.
  8. Jesteśmy gotowi na zmiany.
  Reagujemy na otoczenie rynkowe charakteryzujące się coraz szybszymi cyklami innowacji i zakłóceniami technologicznymi z chęcią rozwoju przez całe życie i akceptowania zmian jako szansy. Dlatego wspieramy i towarzyszymy każdej osobie na jej ścieżce zawodowej. Obejmuje to zachęcanie do osobistej odpowiedzialności i inicjatywy oraz oferowanie pracownikom możliwości rozwoju osobistego i zawodowego, które otwierają interesujące ścieżki kariery.