Privacy Policy

STAHLWILLE - POLSKA Sp. z o.o.

STAHLWILLE - POLSKA Sp. z o.o. ist für die Verarbeitung der in dieser Datenschutzerklärung angegebenen personenbezogenen Daten verantwortlich 

Kontaktdetails

ul. Strażacka 72 

43-382 Bielsko-Biała 

 

 

Tel: +48 33 82 80 700  

Fax: +48 33 82 80 728  

E-Mail: stahlwille@stahlwille.pl 

Specjalista ds. ochrony danych
Arndt Halbach
GINDAT GmbH
Wetterauer Str. 6 | 42897 Remscheid
Telefon: +49 2191 909 430 | Faks.: +49 2191 909 50 430 | E-Mail: info@gindat.de
Ochrona Państwa danych osobowych w trakcie ich gromadzenia, przetwarzania i korzystania podczas wizyty na naszej stronie ma dla nas bardzo duże znaczenie. Ochrona danych przysługuje użytkownikom na mocy przepisów prawa. Poniżej wyjaśniamy, w jakim zakresie dane osobowe są przetwarzane na naszej stronie internetowej zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).
Dane te są wykorzystywane wyłącznie do celów zachowania bezpieczeństwa danych, ulepszania działania naszej strony internetowej i analizy błędów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W tym celu gromadzimy informacje o adresie IP komputera użytkownika w formie zapewniającej anonimowość (tzn. skrócony w celu usunięcia trzech ostatnich znaków). Użytkownicy mogą korzystać z naszych stron internetowych bez ujawniania jakichkolwiek swoich danych osobowych.
Zwracamy uwagę, że przekazywanie danych przez Internet (np. komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej) może być narażone na naruszenia bezpieczeństwa. Zapewnienie pełnej ochrony danych przed przechwyceniem przez osoby trzecie nie jest możliwe. Wszelkie poufne dane należy przekazywać nam w inny sposób, np. pocztą.
Zgłoszenia aplikacyjne
Zgłoszenia aplikacyjne przyjmujemy wyłącznie przez portal do obsługi aplikacji Onlyfy (https://onlyfy.com/). Zgłoszenia aplikacyjne można też wysyłać przez e-mail, na adres: sales@stahlwille.co.uk. Jeśli Pana/Pani wychodzący serwer poczty e-mail obsługuje protokół STARTTLS, serwer poczty e-mail po naszej stronie to rozpozna i zaproponuje szyfrowanie transferu. Wszystkie dane aplikantów są przez nas chronione poprzez zastosowanie zaawansowanych środków technicznych i organizacyjnych zgodnie z wymogami prawa o ochronie danych.
Formularz kontaktowy
Dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres i informacje kontaktowe), przekazane nam dobrowolnie przez użytkownika, np. w związku z zapytaniem lub z innego powodu, są przez nas przechowywane i wykorzystywane wyłącznie na potrzeby korespondencji z użytkownikiem i tylko w celu, w jakim zostały przekazane. Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a; art. 6 pkt. 1 lit. f RODO. W sekcji pobierania gromadzimy i przechowujemy dane osobowe przez dłuższy czas, aby zapewnić dostęp do nich w dłuższej perspektywie i móc odpowiedzieć na pytania dotyczące naszych produktów.
Newsletter
Na naszej stronie internetowej można zarejestrować się w celu otrzymywania newslettera. W trakcie trwania Pana/Pani subskrypcji będziemy gromadzić dane osobowe o użytkowniku. Aby potwierdzić, że subskrypcja newslettera została faktycznie wysłana z Pana/Pani adresu e-mail, wyślemy wiadomość e-mail z potwierdzeniem. Nie dodamy użytkownika do listy dystrybucyjnej newslettera ani nie wyślemy biuletynu, dopóki dany użytkownik nie kliknie łącza potwierdzającego. Fakt zasubskrybowania newslettera jest rejestrowany za pomocą adresu IP, daty i godziny subskrypcji. Użytkownik może zrezygnować z subskrypcji newslettera, kontaktując się z nami: można na przykład kliknąć łącze znajdujące się na końcu każdego newslettera. Informacje te bazują na art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Bezpieczne przesyłanie danych
Aby chronić bezpieczeństwo danych użytkownika podczas ich przesyłania, stosujemy najnowocześniejsze metody szyfrowania, takie jak SSL, za pośrednictwem protokołu HTTPS.
Odbiorca danych osobowych
Okazjonalnie zlecamy zewnętrznym wykonawcom przeprowadzenie lub zarządzanie procesami w ramach naszego systemu zarządzania zamówieniami.
W szczególności w przeszłości zlecaliśmy zewnętrznym usługodawcom zarządzanie wysyłką newslettera, hosting naszej strony internetowej, zarządzanie dodatkowymi usługami zintegrowanymi z naszą stroną internetową oraz zarządzanie aplikacjami o pracę dostarczanymi online.
Umowy prawne zawarte z tymi dostawcami usług są zgodne z art. 28 RODO, który określa przepisy dotyczące ochrony i bezpieczeństwa danych.
Gromadzenie danych przez usługę Google Analytics
Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy wyświetlania stron internetowych udostępnianej przez Google Ireland Ltd („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, telefon: +353 1 543 1000 faks: +353 1 686 5660, e-mail: support-deutschland(at)google.com. Google Analytics tworzy i przechowuje pliki cookie, czyli małe pliki tekstowe, na komputerze użytkownika w celu gromadzenia informacji o sposobie korzystania przez niego/ją z naszej witryny. Informacje zgromadzone w pliku cookie dotyczące korzystania z witryny przez użytkownika są przesyłane na serwer Google w USA w celu przechowywania.
Jeśli adres IP został zanonimizowany na stronie internetowej, Google skróci adres w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub innych uczestniczących państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. W wyjątkowych okolicznościach pełny adres IP może zostać przesłany na serwery Google w USA i tam skrócony. Zwracamy uwagę, że na tej stronie kod Google Analytics został zmodyfikowany tak, aby zawierał element „anonymizelp”, który zapewnia anonimowość adresu IP.
W imieniu administratora danych tej witryny, Google wykorzysta te informacje do oceny sposobu korzystania z witryny przez użytkownika i tworzenia raportów dotyczących aktywności w witrynie oraz do świadczenia dodatkowych powiązanych usług na rzecz administratora danych w zakresie korzystania z witryny i Internetu. Adres IP przekazany przez przeglądarkę użytkownika w związku z usługą Google Analytics nie zostanie połączony z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google.
Dane te są przetwarzane w oparciu o zgodę udzieloną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość poprzez określenie odpowiednich ustawień w naszym narzędziu do wyrażania zgody na pliki cookie
Użytkownik może zapobiec zapisywaniu plików cookie na swoim komputerze za pomocą odpowiednich ustawień w przeglądarce; zwracamy jednak uwagę, że może to spowodować brak możliwości korzystania przez użytkownika w pełni ze wszystkich funkcji oferowanych przez tę witrynę.
Mapbox
Ta witryna wykorzystuje Mapbox za pośrednictwem API. Dostawca MapBox to: MapBox Inc. ,740 15th Street NW, 5th Floor, Washington, District of Columbia 20005, USA.
Aby korzystać z funkcji Mapbox, konieczne jest przechowywanie adresu IP użytkownika w przeglądarce internetowej za pośrednictwem plików cookie. Informacje te są zwykle przesyłane na serwer Mapbox w USA i tam przechowywane. Administrator tej witryny nie może wpływać na ten transfer danych.
Korzystanie z Mapbox ma na celu uatrakcyjnienie przedstawienia naszej oferty online i pomaga zlokalizować miejsca wymienione przez nas w witrynie. Jest to przypadek „uzasadnionego interesu” zgodnie z definicją w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na przetwarzanie swoich danych, można dezaktywować usługi Mapbox, co uniemożliwi przesyłanie takich danych do Mapbox. W tym celu należy wyłączyć działanie skryptów Java w swojej przeglądarce. Należy pamiętać, że po dokonaniu tego, korzystanie z Mapbox może być ograniczone lub Mapbox może nie działać wcale. Dodatkowe informacje na temat sposobu postępowania z danymi użytkownika można uzyskać w Polityce prywatności stosowanej przez Mapbox, dostępnej pod adresem: https://www.mapbox.com/legal/tos/#maps.
Menedżer tagów Google
Ta witryna korzysta z Menedżera tagów Google. Jest to usługa umożliwiająca zarządzanie tagami witryny za pomocą graficznego interfejsu użytkownika. Menedżer tagów Google po prostu wstawia tagi. Procedura ta nie wykorzystuje plików cookie i nie gromadzi danych osobowych. Menedżer tagów Google nie wyzwala innych tagów, tj. takich, które mogłyby gromadzić dane. Sam Menedżer tagów Google nie ma dostępu do danych tego rodzaju. Jeśli działania zostały dezaktywowane na poziomie domeny lub pliku cookie, pozostają one w mocy dla wszystkich tagów śledzenia, w których zostały zaimplementowane za pomocą Menedżera tagów Google. Więcej szczegółowych informacji na temat Menedżera tagów Google można uzyskać pod adresem: https://www.google.com/analytics/tag-manager/use-policy/
Śledzenie odbywa się w sposób zgodny z art. 6 ust. 1 lit.1 f RODO.
Crazy Egg
Ta witryna korzysta z narzędzia do śledzenia Crazy Egg. Dostawcą narzędzia jest Crazy Egg Inc. USA. To narzędzie śledzenia jest używane, aby pliki cookie mogły być wykorzystywane do oceny sposobu korzystania z naszej strony internetowej, tego np. które treści na stronie są klikane. W ramach tego procesu gromadzone i przechowywane są dane oraz tworzone profile użytkowników, co umożliwia nam analizowanie ich zachowania na stronie internetowej w celu ciągłego ulepszania naszej oferty zgodnie z wymaganiami użytkowników. Konkretne odniesienie indywidualne nie wchodzi w zakres analizy.
To narzędzie śledzenia wykorzystuje pliki cookie do oceny sposobu korzystania z naszej witryny (np. klikanych treści). Dane są gromadzone i przechowywane, a profile użytkowania tworzone w celu analizy zachowań odwiedzających i dostosowania naszej oferty do wymagań naszych użytkowników. Konkretne odniesienie do danej osoby nie ma miejsca w ramach tych ocen.
Więcej informacji na temat ochrony danych w Crazy Egg można uzyskać pod adresem https://www.crazyegg.com/privacy.
Podstawą prawną jest zgoda użytkownika w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. 1f RODO.
Użytkownik ma możliwość sprzeciwienia się gromadzeniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych wygenerowanych przez www.crazyegg.com w dowolnym momencie, postępując zgodnie z instrukcjami rezygnacji na stronie internetowej: https://www.crazyegg.com/opt-out website. Możliwe jest również cofnięcie lub zmiana zgody za pomocą ustawień plików cookie.
Media społecznościowe i wtyczki
YouTube
Wykorzystujemy serwis YouTube.com do publikowania filmów wideo własnego autorstwa i udostępniania ich publicznie. YouTube to serwis zewnętrzny, niezwiązany z naszą firmą: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, tel.: +353 1 543 1000, Fax: +353 1 686 5660, e-mail: support-deutschland(at)google.com (określane dalej jako: „YouTube” lub „Google”).
Niektóre strony w naszej witrynie internetowej zawierają łącza lub powiązania z elementami oferowanymi w serwisie YouTube. Co do zasady nie ponosimy odpowiedzialności za treść stron internetowych, do których prowadzą łącza. Jednak w przypadku kliknięcia łącza w serwisie YouTube zwracamy uwagę, że YouTube przechowuje dane swoich użytkowników, takie jak np. dane osobowe, adres IP, zgodnie z własną polityką prywatności i wykorzystuje je do własnych celów biznesowych.
Integrujemy również filmy przechowywane w serwisie YouTube na niektórych stronach naszej witryny, co wiąże się z wyświetlaniem treści YouTube w części okna przeglądarki. Jednak dostęp do samych filmów na YouTube można uzyskać tylko poprzez ich celowe kliknięcie. Ta technika jest określana również jako „osadzaniem”.
Zawartość pochodząca z YouTube jest zintegrowana w trybie zwiększonej prywatności. Po rozpoczęciu odtwarzania osadzonego filmu poprzez kliknięcie go, tryb prywatności YouTube przechowuje na urządzeniu użytkownika tylko pliki cookie niezawierające żadnych informacji umożliwiających bezpośrednią identyfikację użytkownika, chyba że użytkownik jest aktualnie zalogowany do usługi Google.
Te pliki cookie umożliwiają serwisowi YouTube zbieranie informacji o osobach odwiedzających naszą witrynę. Informacje te są wykorzystywane między innymi do gromadzenia statystyk wideo, poprawy komfortu użytkowania i zapobiegania próbom oszustwa. W niektórych przypadkach, po uruchomieniu filmu YouTube mogą zostać uruchomione dalsze operacje przetwarzania danych, jednak nie mamy kontroli nad tymi działaniami.
Więcej informacji na temat ochrony danych przez YouTube można znaleźć w oświadczeniu o ochronie prywatności dostawcy pod adresem:
https://policies.google.com/privacy?hl
Podstawa prawna – zgoda użytkownika na przekazanie jego danych do Google, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Odpowiedzialność za dodatkowe przetwarzanie danych ponosi Google.
Wtyczki Facebook (Przycisk polubienia i udostępniania)
Nasza witryna internetowa zawiera wtyczki sieci społecznościowej Facebook pochodzące od dostawcy Facebook, Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia („Facebook”). Wtyczki Facebooka można rozpoznać w naszej witrynie internetowej po logo Facebooka lub przycisku „Lubię to”.
Jeśli użytkownik odwiedzi jedną z naszych stron, wtyczka nie nawiąże bezpośredniego połączenia między przeglądarką użytkownika a serwerem Facebooka. Połączenie zostanie nawiązane dopiero po kliknięciu ikony. Kliknięcie przycisku Facebooka po zalogowaniu się na swoje konto na Facebooku spowoduje powiązanie zawartości naszej witryny z profilem użytkownika na Facebooku. W ten sposób Facebook może połączyć wizytę użytkownika na naszej stronie z jego kontem użytkownika. Nawet jeśli użytkownik nie jest zalogowany do swojego profilu na Facebooku, Facebook może utworzyć jego profil użytkownika. Pragniemy podkreślić, że jako administrator naszej witryny nie mamy wiedzy na temat danych przesyłanych do Facebooka ani celu ich przesyłania. Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkowników można znaleźć w Polityce prywatności Facebooka: https://en-gb.facebook.com/policy.php.
Jeśli nie chcesz, aby Facebook powiązał Twoją wizytę na naszej stronie z Twoim kontem użytkownika na Facebooku, wyloguj się najpierw ze swojego konta na Facebooku. Jeśli absolutnie nie zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych przez dostawców mediów społecznościowych, unikaj klikania określonych łączy. Wszystkie informacje, których szukasz są również dostępne bezpośrednio na naszej stronie internetowej.
LinkedIn
Nasza witryna wykorzystuje funkcje sieciowe LinkedIn. Dostawcy
LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ireland. Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do strony w naszej witrynie zawierającej funkcje LinkedIn, początkowo nie jest nawiązywane żadne połączenie z serwerami LinkedIn. Kliknięcie przez użytkownika przycisku „Poleć” LinkedIn, gdy jest zalogowany na swoim koncie LinkedIn, umożliwia LinkedIn powiązanie wizyty użytkownika na naszej stronie internetowej z jego kontem użytkownika. Do profilowania może też dojść, jeśli nie jesteś zalogowany na konto użytkownika. Pragniemy podkreślić, że jako administrator naszej witryny nie mamy wiedzy na temat danych przesyłanych do LinkedIn ani celu ich przesyłania. Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkowników można znaleźć w Polityce prywatności LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Jeśli nie chcesz, aby LinkedIn powiązał Twoją wizytę na naszej stronie z Twoim kontem użytkownika, wyloguj się najpierw ze swojego konta na LinkedIn. Jeśli absolutnie nie zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych przez dostawców mediów społecznościowych, unikaj klikania określonych łączy. Wszystkie informacje w tym serwisie są również dostępne bezpośrednio na naszej stronie internetowej.
Xing
Nasza witryna wykorzystuje funkcje sieciowe XING. Podmiot odpowiedzialny: XING AG, Dammtorstrasse 29-32, 20354 Hamburg, Niemcy. Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do strony w naszej witrynie zawierającej funkcje XING, początkowo nie jest nawiązywane żadne połączenie z serwerami XING. Połączenie, które można przypisać do konta użytkownika, zostanie nawiązane dopiero po kliknięciu odpowiednich łączy. O ile nam wiadomo, w ramach tego procesu nie są gromadzone żadne dane osobowe. W szczególności nie są gromadzone żadne adresy IP, a zachowanie użytkownika nie jest analizowane. Więcej informacji na temat ochrony danych i przycisku XING „Share” (Udostępnij) można znaleźć w Polityce prywatności XING pod adresem: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection
Jeśli nie chcesz, aby XING kojarzył Twoją wizytę na naszej stronie z Twoim kontem użytkownika, wyloguj się najpierw ze swojego konta użytkownika XING. Jeśli absolutnie nie zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych przez dostawców mediów społecznościowych, unikaj klikania określonych łączy. Wszystkie informacje w tym serwisie są również dostępne bezpośrednio na naszej stronie internetowej.
Instagram
Nasza witryna internetowa wykorzystuje wtyczki z serwisu Instagram social network. Operatorem serwisu Instagram jest Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland („Facebook”). Wtyczka Instagram ma postać przycisku Instagram. Jeśli użytkownik kliknie ten przycisk po zalogowaniu się na swoje konto na Instagramie, wtedy odwiedzana w tym momencie witryna STAHLWILLE zostanie połączona z jego profilem na Instagramie. Jednak profilowanie za pośrednictwem Instagrama jest również możliwe nawet bez konta. Pragniemy podkreślić, że nie mamy wiedzy na temat danych przesyłanych do Instagrama ani celu ich przesyłania. Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania danych można znaleźć w Polityce prywatności Instagrama:
help.instagram.com/155833707900388
Jeśli nie chcesz, aby Instagram kojarzył Twoją wizytę na naszej stronie z Twoim kontem użytkownika, wyloguj się najpierw ze swojego konta użytkownika Instagram. Jeśli absolutnie nie zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych przez dostawców mediów społecznościowych, unikaj klikania określonych łączy. Wszystkie informacje w tym serwisie są również dostępne bezpośrednio na naszej stronie internetowej.
Stosowanie plików cookie
Nasza witryna korzysta z plików cookie. Cookies (ang. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę internetową i przechowywane na komputerze użytkownika. Celem korzystania z plików cookie jest dostosowanie sposobu działania naszej witryny internetowej, aby była bardziej przyjazna dla użytkownika. Umożliwiają nam one na przykład rozpoznanie użytkownika na czas trwania jego sesji bez konieczności wielokrotnego wprowadzania nazwy użytkownika i hasła. Pliki cookie nie powodują żadnych uszkodzeń komputera użytkownika i są usuwane po opuszczeniu sesji. Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Niektóre pliki cookie, takie jak sesyjne pliki cookie są usuwane natychmiast po zamknięciu przeglądarki.
Inne pliki cookie, czyli trwałe pliki cookie, pozostają na komputerze lub urządzeniu użytkownika w celu umożliwienia witrynie ponownego rozpoznania przeglądarki użytkownika przy następnej wizycie w witrynie.
Przetwarzanie danych w związku z plikami cookie, których jedynym celem jest tworzenie funkcjonalności naszych usług online, bazuje na definicji „uzasadnionego interesu” określonej w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
We wszystkich innych przypadkach używamy plików cookie wyłącznie za zgodą użytkownika. Podstawa prawna to art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, zmieniając ustawienia plików cookie.
Jeśli użytkownik nie chce w ogóle korzystać z plików cookie, może ustawić swoją przeglądarkę tak, aby zrezygnować z automatycznej instalacji plików cookie kiedykolwiek. Należy pamiętać, że po dokonaniu tego, korzystanie z naszej witryny może być ograniczone lub witryna może nie działać wcale.
cookiebot.com
Nasza witryna internetowa korzysta z narzędzia do wyrażania zgody na korzystanie z plików cookie pochodzącego od Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Copenhagen, Dania (dalej określane jako „Cookiebot”).
Wykorzystujemy tę usługę do przechowywania preferencji użytkownika dotyczących plików cookie. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO na podstawie naszego uzasadnionego interesu w świadczeniu usługi zarządzania zgodą na pliki cookie dla odwiedzających witrynę. W tym kontekście przeglądarka internetowa użytkownika może przesyłać dane osobowe do Cookiebot.
Dane są usuwane, gdy tylko ustanie przyczyna ich gromadzenia.
Więcej informacji na temat sposobu przetwarzania przesyłanych danych można znaleźć w polityce prywatności Cookiebot:
https://www.cookiebot.com/en/privacy-policy/
Użytkownik może zapobiegać gromadzeniu i przetwarzaniu Twoich danych przez Cookiebot, wyłączając wykonywanie kodu skryptu w przeglądarce lub instalując blokadę skryptów w przeglądarce. W takim przypadku użytkownik będzie pytany o swoją decyzję dotyczącą plików cookie za każdym razem, gdy wywoła stronę lub podstronę.
Ta witryna korzysta z plików cookie. Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania ruchu na naszej witrynie internetowej. Udostępniamy również informacje o sposobie korzystania z naszej witryny naszym partnerom w zakresie mediów społecznościowych, reklamy i analizy. Nasi partnerzy mogą łączyć te informacje z innymi danymi przekazanymi im przez użytkownika lub zebranymi w trakcie korzystania przez użytkownika z Usług.
Pliki cookie to małe pliki tekstowe używane przez witryny internetowe w celu usprawnienia jakości obsługi dla użytkownika.
Zgodnie z prawem możemy przechowywać pliki cookie na urządzeniu użytkownika, jeśli są one absolutnie niezbędne do działania tej witryny. W przypadku wszystkich innych typów plików cookie wymagana jest zgoda użytkownika.
Na tej stronie wykorzystujemy różne rodzaje plików cookie. Niektóre pliki cookie są umieszczane w witrynie przez podmioty zewnętrzne, które pojawiają się na naszych stronach.
Użytkownik może zmienić lub wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, korzystając z oświadczenia dotyczącego plików cookie na naszej stronie.
Dowiedz się w naszej Polityce prywatności więcej o tym, kim jesteśmy, jak możesz się z nami skontaktować i jak przetwarzamy dane osobowe.
Prosimy o podanie identyfikatora i daty wyrażenia zgody podczas kontaktu z nami w sprawie wyrażenia zgody.
Zgoda użytkownika dotyczy następujących domen: www.stahlwille.com
Twoje prawa
Zgodnie z art. od 15 do 21 RODO użytkownik jest uprawniony do skorzystania z następujących praw związanych z wszelkimi przetwarzanymi przez nas danymi osobowymi, o ile istnieją warunki wstępne określone w tych artykułach.
Prawo dostępu
Użytkownik ma prawo wiedzieć, czy jego dane osobowe są przez nas przetwarzane, a jeśli tak, to jakie.
Prawo do sprostowania
Użytkownik ma prawo żądać sprostowania niekompletnych lub niedokładnych danych osobowych.
Prawo do usunięcia danych
Użytkownik ma prawo do usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku wystąpienia jednej z poniższych przyczyn:
• Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zgromadzone lub w inny sposób przetwarzane
• Użytkownik wycofał swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych
• Użytkownik sprzeciwił się przetwarzaniu danych osobowych
• Dane osobowe użytkownika były przetwarzane niezgodnie z prawem.
Prawo do usunięcia danych nie przysługuje jednak, jeśli administrator danych ma w tym uzasadniony interes. Przykłady uzasadnionego interesu:
• Dane osobowe do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.
• jeśli usunięcie nie jest możliwe, ponieważ dane muszą być przechowywane ze względów prawnych.
W przypadku, gdy nie można usunąć danych, osoba, której dane dotyczą, może mieć prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania.
Prawo do ograniczenia przetwarzania
Użytkownik ma prawo do ograniczenia możliwości przetwarzania swoich danych osobowych, jeśli ma zastosowanie jedna z poniższych sytuacji:
• Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych, a my w konsekwencji musimy zweryfikować ich prawidłowość.
• Przetwarzanie odbywa się niezgodne z prawem, a użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych i żąda w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.
• Dane nie są nam już potrzebne, ale użytkownik potrzebuje ich do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.
• Użytkownik sprzeciwił się przetwarzaniu danych w oczekiwaniu na weryfikację, czy nasze uzasadnione podstawy jako administratora danych są nadrzędne wobec jego uzasadnionych podstaw.
Prawo do przenoszenia danych
Użytkownik ma prawo do otrzymania danych osobowych, które nam przekazał, w strukturalnym, powszechnie stosowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz ma prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony, pod warunkiem że takie przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych i prawo do wycofania zgody
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych użytkownika odbywa się na podstawie udzielonej przez niego/ją zgody, użytkownik ma prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie.
Terminy usunięcia danych
Jeśli przepisy ustawowe nie określają okresu przechowywania, dane zostaną usunięte lub zniszczone, gdy nie będą już potrzebne do celów przetwarzania danych. Stosuje się różne okresy przechowywania danych osobowych. Oznacza to, że dane mające znaczenie dla kwestii związanych z Urzędem Skarbowym muszą być przechowywane co do zasady przez 10 lat, a inne dane podlegające przepisom prawa handlowego co do zasady przez 6 lat. Okres przechowywania może podlegać przepisom o przedawnieniu, które co do zasady mogą oznaczać 3 lata zgodnie z art. 195 i następnymi niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB) lub, w niektórych przypadkach, do 30 lat.
Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego
Zgodnie z art. 77 RODO, każda osoba, której dotyczą dane, ma prawo wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego, jeżeli sądzi, że przetwarzanie jej danych osobowych nie jest zgodne z RODO. Odpowiedzialnym organem nadzorczym w odniesieniu do kwestii ochrony danych jest Komisarz ds. ochrony danych dla niemieckiego kraju związkowego, w którym nasza firma ma swoją siedzibę:
Krajowy komisarz ds. ochrony danych i wolności informacji Nadrenii Północnej-Westfalii
Kavalleriestr. 2-4
40213 Düsseldorf
Telefon: 0211/38424-0
Faks.: 0211/38424-10
E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de